مواد غذایی تراریخته (GMO) بخش دوم

خرداد, ۱۳۹۸ بدون نظر ترکیبات نامطلوب در مواد غذایی, دانستنی های علوم و صنایع غذایی

نواع مواد غذایی تغییر یافته ژنتیکی عبارتنداز: ۱- ماده تغییر یافته ژنتیکی که به عنوان ماده غذایی مصرف می شود مانند دانه ذرت تراریخته ۲-مواد غذایی تولید شده از مواد تغییر یافته ژنتیکی که به عنوان ماده غذایی مصرف می شوند مانند آرد ذرت و آرد سویا ۳-ترکیبات حاصل یا مشتق شده از مواد تغییر یافته ژنتیکی مانند شربت فرکتوز حاصل از ذرت تراریخته، روغن سویای تراریخته، نشاسته ذرت تراریخته و لیستین سویای تراریخته ۴-مواد غذایی که ترکیبات حاصل از آن به عنوان یکی از ترکیبات اصلی یا فرعی مورداستفاده قرار گرفته است مانند روغن سویای بکاررفته در تولید تن ماهی، آرد ذرت بکار رفته درتولید پفک .۵-میکروارگانیسم هایی که در تولید مواد غذایی یا به عنوان یکی از اجزای فراورده های غذایی استفاده می شوند مانند باکتری های تراریخته مورد استفاده در تولید ماست یا مخمر نانوایی که در فرمولاسیون بهبود دهنده های نان وجود دارد.

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: